ایندوریا، سامانه مکان‌یابی و مسیر‌یابی داخل ساختمان

تجربه‌ای منحصربه‌فرد در محیط‌های سرپوشیده

نقشه

مکان‌یابی

تبلیغات موقعیت محور

مسیر‌یابی

آنالیز رفتار مشتریان

سامانه اطلاعاتی

مراکز خرید

فرودگاه‌ها